Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HeyDude


I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego HeyDude, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.         „Sprzedawca”– ARKROD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-822), ul. Poleczki 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 331369, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, legitymująca się NIP 1231181580, REGON: 141767880, kapitał zakładowy 600.000 zł, konto 69 1240 6292 1111 0010 7732 9663, email: sklep.hd@intersocks.pl, telefon: 600 008 384.

b.         „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej  http://www.HeyDude.pl oraz jej podstronach,

c.         „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d.         „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.         „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22[1] Kodeksu cywilnego. 

 

 II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Promocje, zniżki, rabaty, bony promocyjne nie łączą się. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po założeniu Konta.

 

§ 6

1.         Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.         Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9-11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

III. Założenie Konta.
§ 7

1.         Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.         Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło i (opcjonalnie) datę urodzenia.

3.         Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 

4.         Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

5.         Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy. Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem do potwierdzenia adresu e-mail. Kliknięcie linku potwierdzającego adres e-mail jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

6.         Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień. 

 

IV. Złożenie zamówienia.

§ 10

1.         Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.

2.         Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11

1.         W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient formułuje w Sklepie zamówienie poprzez wybranie towarów, ich kolorów i rozmiarów oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2.         Po dodaniu do towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych. Jeżeli Klient posiada kupon rabatowy, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”. 

3.         Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może je założyć. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej” i wskazać adres dostawy. 

4.         Następnie należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. Należy następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie zamówienia”. 

5.         W rubryce „Zamówienie razem” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.

6.         Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

7.         W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przelewy24”, Klient po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 12

1.         Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, tradycyjny przelew bankowy, płatność przy odbiorze.

Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, Inpost paczkomaty.

2.         Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty i terminy dostawy”. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi płatności znajdują się w zakładce „Formy płatności”.

3.         Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

4.         Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 

§ 13

  1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

 

  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.

 

V. Zwroty,  reklamacje i wymiany.

§ 14

1.         Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni  od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład złożonego na piśmie przesłanym paczką pocztową w pudełku razem z butami na adres : ARKROD Sp. z o.o. HeyDude.pl ul. Poleczki 21/23, magazyn H, rampa 29A, 02-822 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: sklep.hd@intersocks.pl (prosimy o umieszczenie w pudełku razem z butami formularza odstąpienia od umowy). Procedura zwrotu  

3.         Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz zwrócił zakupiony towar.

5.         Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.         W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (przelew/bezpośredni zwrot na kartę). W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem. Nie odbieramy paczek wysłanych do Paczkomatów Inpost.

7.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.         Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

9.         Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.       Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i złożeniu nowego zamówienia, wraz z dokonaniem nowej płatności.

 

§ 15

1.         Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2.         Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: HeyDude.sklep@intersocks.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, lub wzorując się na tekście, udostępnionym na stronie Zwroty

3.         W reklamacji należy podać: numer i datę zamówienia, model, kolor i rozmiar towaru, dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.
§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres: HeyDude.sklep@intersocks.pl lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

VII. Postanowienia końcowe.

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 19

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.HeyDude.pl/regulamin

Mój koszyk